Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 21

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 22
Vyhlásenie o prístupnosti – Zastavme násilie

Inštitút pre výskum práce a rodiny má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a prislušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.zastavmenasilie.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Niektoré prvky nespĺňajú kritériá 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.11, 1.4.12, 1.4.13,
  • tlačidlo na prepínanie jazykovej mutácie nespĺňa kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí;
  • súbory vo formáte PDF nespĺňajú kritériá 1.1.1, 1.3.1, 2.4.2, 2.4.5 a 3.1.1
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • štruktúra niektorých dokumentov vo forme PDF nie je prístupná a zrozumiteľná (písmeno d) bod 4. §18 Všeobecné použitie formátov);
  • pre netextové časti súboru PDF sa neposkytujú alternatívne textové opisy (písmeno d) bod 6. §18 Všeobecné použitie formátov);

dokumenty vo forme PDF porušujú pravidlá týkajúce sa používania farieb a kontrastov (písmeno g) §18 Všeobecné použitie formátov);

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 26. 10. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla  s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 26. 10. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: Viera.Bottcher@ivpr.gov.sk.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety, alebo žiadostí zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovcieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s kontaktnou adresou: standard@vicepremier.gov.sk

Skip to content